× Про нас
Новини Контакти

Про нас

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ СОЮЗ СФЕРИ ПОХОВАННЯ  « СКОРБОТА »

 об'єднує особи на принципах добровільності, самоврядування, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутність майнового інтересу своїх членів, прозорості, відкритості та публічності, для спільної реалізації мети діяльності організації.

Громадська організація «МССП« СКОРБОТА »керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України« Про громадські об'єднання », іншим чинним законодавством України та Статутом.

Метою діяльності Організації є здійснення і захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів сприяння соціальному захисту населення похилого віку.

Основними напрямками діяльності організації є:

- захист інтересів членів організації у відносинах з органами державної влади, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;

- сприяння наданню правової та соціальної допомоги членам організації;

- сприяння поліпшенню і вдосконаленню ритуального обслуговування населення;

- сприяння забезпеченню координації роботи недержавних організацій в області організування поховань та надання суміжних послуг;

- сприяння та підтримка дітей-інвалідів та інвалідів;

- сприяння розвитку благодійної, волонтерської і гуманітарної діяльності;

- сприяння поширенню інформації про види ритуального обслуговування населення України та обміну досвідом в цій сфері, зокрема шляхом видання інформаційних бюлетенів для поширення серед членів Організації, мережі Інтернет і організації конференцій, курсів для фахівців в цій області;

- сприяння підвищенню кваліфікації і культури членів Організації;

- сприяння поширенню міжнародних зв'язків в області організування поховань та надання суміжних послуг;

- сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму;
- сприяння та популяризація здорового способу життя.

Розработано